VERKSAMHETSIDÉ

Vi, Uddevalla Kallbadare, vill på alla nivåer driva vår förening så att den utvecklar människor positivt – fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.

Vi vill utforma vår förening så att:

• Den knyter an och förvaltar det kulturella arvet från badmiljön i Gustafsberg
• Alla som ställer sig bakom föreningens stadgar, regler och värdegrund är välkomna som medlemmar
• Den ger tillfällen för spontana möten som kan främja gemenskap mellan människor
• De som aktivt deltar i föreningen kan medverka och ta ansvar för föreningens utformning
• Den förblir politiskt och religiöst obunden

Vi vill att kallbadhuset ska vara en naturlig samlingspunkt i Uddevalla.

LÄS:

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024