FJORDBADET – EN MÖTESPLATS ÅRET OM

Tillsammans med Yes Arkitekter har vi tagit fram en vision om hur ett framtida kallbadhus med bastu kan se ut. Vi jobbar aktivt med en dialog hos både Uddevalla kommun, näringslivet och andra föreningar för i samverkan kunna bygga ett kallbadhus.

Vårt mål är en placering av kallbadhuset någonstans mellan Svenskholmen och Lindesnäs. 

Ett delmål i vårt arbete är att köpa en bastuflotte för att locka fler glada badare till vår förening.