FJORDBADET – EN MÖTESPLATS ÅRET OM

Tillsammans med Yes Arkitekter har vi tagit fram en vision om hur ett framtida kallbadhus med bastu kan se ut. Vi jobbar aktivt med en dialog hos både Uddevalla kommun, näringslivet och andra föreningar för i samverkan kunna bygga ett kallbadhus.

Vårt mål är en placering av kallbadhuset någonstans mellan Svenskholmen och Lindesnäs. 

Ett delmål i vårt arbete är att köpa en bastumodul med placering på Svenskholmen för att tillgängliggöra bastu med bad för fler. Och om allt går enligt plan har vi Uddevalla FJORDBASTU på plats till föreningens 5-års jubileum i slutet av juni 24.