OM OSS

Föreningen Uddevalla Kallbadare startade 29 juni 2019, som bildades från Facebook gruppen med samma namn där aktiva kallbadare samlats med en längtan om en gemensam plats för bad. Just nu jobbar styrelsen aktivt med att föra en dialog med kommunen om en lämplig plats för ett bygge av ett kallbadhus.

Placeringen tänker vi någonstans längs Strandpromenaden med nära koppling till Gustafsberg, Sveriges äldsta badort. För att kunna genomföra detta tror vi att ett samarbete mellan kommun, medborgare och det lokala näringslivet är en vinnande lösning. Tills kallbadhuset står klart har föreningen delmål varpå ett är en bastuflotte i Byfjorden.

Föreningens Stadgar