OM OSS

Föreningen Uddevalla Kallbadare startade 29 juni 2019, som bildades från Facebook gruppen med samma namn där aktiva kallbadare samlats med en längtan om en gemensam plats för bad. Just nu jobbar styrelsen aktivt med att föra en dialog med kommunen om en lämplig plats för ett bygge av ett kallbadhus.

Placeringen tänker vi någonstans längs Strandpromenaden med nära koppling till Gustafsberg, Sveriges äldsta badort. För att kunna genomföra detta tror vi att ett samarbete mellan kommun, medborgare och det lokala näringslivet är en vinnande lösning. Tills kallbadhuset står klart har föreningen delmål varpå ett är en bastuflotte i Byfjorden.

Föreningen hade vid årsstämman i mars 2021: 440 medlemmar.

Föreningens verksamhetsplan 2021

Med 440 personer som kommit till föreningen sedan starten juni 2019 har vi visat på en enormt stark kultur för kallbad i Uddevalla.

Efter pandemin kommer förmodligen verksamheten runt bastubadet på Gustafsberg att generera ännu fler badare och besök.

Styrelsen kommer anpassa bokningssystemet med individuella bokningar till bastun på Gustafsberg när möjligheterna bjuds och vi kan börja föra samman människor igen. Med lättnader av restriktioner kommer vi återuppta våra badardagar.

Vi har ännu inte fått något konkret svar på brev till presidiet för Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla Kommun gällande platsangivelse bl a, fast kontakten finns med både politiken och förvaltningen. Med huvudmålet att skapa ett Kallbadhus i Uddevalla har styrelsen beslutat att placering av byggnaden av Kallbadhuset är prioritet.

Vi jobbar för investering av bastuflotte för att stimulera för mer bad!