Verksamhetsidé

av | nov 9, 2019

Vi vill på alla nivåer driva vår förening så att den utvecklar människor positivt – fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.

Vi vill att kallbadhuset ska vara en naturlig samlingspunkt i Uddevalla.

Vi vill utforma vår förening så att:

• Den knyter an och förvaltar det kulturella arvet från badmiljön i Gustafsberg

• Alla som ställer sig bakom föreningens stadgar, regler och värdegrund är välkomna som medlemmar

• Den ger tillfällen för spontana möten som kan främja gemenskap mellan människor

• De som aktivt deltar i föreningen kan medverka och ta ansvar för föreningens utformning

• Den förblir politiskt och religiöst obunden